سه روش اتصال میلگرد

 

در این مقاله ، شرکت آرمان سازه پدیده ، می خواهید سه روش اتصال میلگرد را با هم مقایسه کند و آنهارا نسبت به کارشان اولویت بندی کند.

مقایسه روش های اتصال میلگرد , کوپلر , کوپلر استاندارد , آرمان سازه پدیده , خرید کوپلر , فروش کوپلر , اورلپ میلگرد

 

اورلپ (همپوشانی) میله گرد

این نوع اتصال ، از کنار هم قراردادن دو آرماتور به موازات یکدیگر تشکیل شده که انهارا توسط قطعات سیم به یکدیگر وصل می کنند.

 

آرمان سازه پدیده , کوپلر , کوپلر استاندارد , خرید کوپلر

 

نکات آیین نامه ای همپوشانی میلگرد

لازم است به ذکر می باشد که چند بند آیین نامه ای در اینجا گفته شود:

 •  طبق بند ۹-۱۸-۴-۱-۲ مبحث نهم، وصله پوششی ، تنها در میلگردهای با قطر کمتر از ۳۶ میلی متر مجاز می‌باشد.
 • همچنین طبق بند ۹-۱۸-۴-۲-۱ مبحث نهم، کمترین طول پوشش در وصله‌‌های پوششی میلگردهای کششی، برابر است با:۱٫۳*طول مهاری میلگرد مستقیم در کشش
 • با در نظر گرفتن فرضیات زیر مقدار طول مهاری میلگرد مستقیم در کشش و همچنین حداقل طول پوشش در وصله‌‌های پوششی میلگردهای کششی در دو جدول زیر آمده است:
  الف FY=400 MPa (و  fc=21 MPa.
  ب)بتن معمولی است (نه سبک).
  پ)آرماتور بدون اندود اپوکسی است.
 • حداقل فاصله مرکز به مرکز آرماتورها ۱۰ سانتی‌متر بوده و حداقل پوشش بتنی روی آرماتورها ۵ سانتی‌متر می باشد.

دلیل خداحافظی از اتصال اورلپ ؟

اورلپ (وصله پوششی ) برای رسیدن به استحکام ، به بتن اطراف خود وابسته می باشد. بنابرین عدم یکنواختی و پیوستگی ساختاری کاملا در این اتصال مشهود می باشد.

طبق آیین نامه  ACI، اتصال اولپ در مقابله با بارهای پریودیک قابل اطمینان نبوده و از محدوده  الاستیک خود خارج می شود .طی سالیان متمادی و برای اطمینان بیشتر در قابلیت وکارآیی اتصال اورلپ ، طول اتصال پوششی افزایش یافته  و همچنین استفاده از اورلپ در بعضی نقاط ساختمان کاملا ممنوع می باشد.

مقایسه روش های اتصال میلگرد , کوپلر , کوپلر استاندارد , آرمان سازه پدیده , خرید کوپلر , فروش کوپلر , اتصال اورلپ

 

اتصال مکانیکی توسط کوپلر

در این نوع اتصال توسط کوپلر ، به دو سر میلگرد رزوه شده قابل انجام است.

مقایسه روش های اتصال میلگرد , کوپلر , کوپلر استاندارد , آرمان سازه پدیده , خرید کوپلر , فروش کوپلر , اتصال مکانیکی

 

 1. اتصالات مکانیکی نوعی از قطعات مکانیکی می باشند که بین دو قطعه آرماتور قرار گرفته و باعث می شوند که آرماتور درمحل اتصال ، رفتاری مثل یک آرماتور یکپارچه داشته باشد .
 2. آرماتورها در اتصال مکانیکی ، به صورت سر به سر به یکدیگر وصل می شوند. این اتصال بسیاری از مزایای یک آرماتور یکپارچه را تامین می کند . 
 3. تراکم آرماتور را کاهش می دهد و امکان بتن ریزی مطلوب را فراهم می کند.
 4. بر اساس آیین نامه بتن ایران ، یک اتصال مکانیکی بسیار قوی تر و مستحکم تر از اتصال اورلپ است چرا که میزان استحکام مورد نیاز برای یک اتصال مکانیکی حداقل ۲۵ درصد بیشتر از استحکام طراحی برای اتصال اورلپ در نظر گرفته می شود. 

مقایسه تراکم میلگردها در اتصال اورلپ و مکانیکی

 

تراکم میلگردها , اتصال مکانیکی , کوپلر , آرمان سازه پدیده , کوپلر استاندارد , خرید کوپلر , فروش کوپلر , تولید کوپلر

 

اتصال فورجینگ ( جوش سر به سر)

اتصال فورجینگ ، به وسیله حرارت دادن دو سر میلگرد و اتصال آنها با فشار به یکدیگر می باشد.

 

اتصال فورجینگ , کوپلر , کوپلر استاندارد , خرید کوپلر , فروش کوپلر , تولید کوپلر

 

مقایسه سه روش اتصال میلگرد اورلپ (همپوشانی)، وصله مکانیکی(کوپلر) و جوش فورجینگ

الف)مقایسه هزینه(قیمت تمام شده)سه روش

 1. هزینه اتصال کوپلینگ

الف)در اتصال کوپلینگ به یک عدد کوپلر(عموما ساده ی راستگرد) و رزوه  هر سر میلگرد نیاز می باشد ؛ در این روش دسترسی به آرماتورها مشکل شده و هزینه ها افزایش می یابد.

ب)در اتصال کوپلینگ هزینه و قیمت  کوپلر ۴۷۰۰۰ ریال و هزینه و قیمت  رزوه دو سر میلگرد ۲۵ ،۲۴۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

 1. هزینه اتصال فورجینگ
  در اتصال فورجینگ به کپسول اکسیژن و استیلن و یک کارگر ماهر و دو کارگر ساده نیاز می باشد.
 2. هزینه اتصال اورلپ
  اتصال اورلپ با چشم پوشی از سیم های مصرفی برای اتصال ، دارای هزینه ای نمی باشد.
  در اتصال فورجینگ برای میلگرد ۷۰،۲۵ جوش را می توان به ازای مصرف یک عدد کپسول استیلن ۱۲ پوندی (به قیمت  ۴۰۰۰۰۰ ریال) و نصف کپسول گاز اکسیژن ۲۰ پوندی   (به قیمت  ۸۰۰۰۰ ریال) انجام داد که دراین صورت:
  ۶۲۸۶=۴۴۰۰۰۰/۷۰   قیمت گاز مصرفی به ازاء هر سر جوش میلگرد 

قیمت و هزینه یک کارگر ماهر روزمزد ۵۰۰۰۰۰ ریال و دو کارگر ساده هر کدام ۳۵۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده و با احتساب روز کاری ۸ ساعته و بازده ۳۰  درصدی کارگران:

۱۴۴ = تعداد جوش در یک روز=۶۰/(۰.۳*۶۰*۶۰*۸)

۸۳۳۳=۱۴۴/  (۵۰۰۰۰۰+۷۰۰۰۰۰)  =قیمت و هزینه کارگر برای هر سر جوش میلگرد

که در نهایت قیمت و هزینه کل هر سر جوش در روش فورجینگ برابر است با :                                                                                         ریال       ۱۴۶۱۹   = ۶۲۸۶+۸۳۳۳

ب)زمان مصرفیسه روش

 1. زمان مصرفی اتصال کوپلینگ
  در اتصال کوپلینگ به طور متوسط ۱۲۰ ثانیه برای رزوه ی دو سر میلگرد و ۳۰ ثانیه بستن توسط کوپلر نیاز می باشد که در مجموع ۱۵۰ ثانیه زمان صرف خواهد کرد.
 2. زمان مصرفی اتصال فورجینگ
  در اتصال فورجینگ زمان اجرای هر اتصال ۶۰ ثانیه در نظر گرفته شده است.
 3. زمان مصرفی اتصال اورلپ
  در اتصال اورلپ، زمان اجرا برابر ۱۵ ثانیه است.

پ)طول اتصال

توجه کنید که این مقدار، ثابت نبوده و هر بار تغییر می کند

 1. در روش کوپلینگ حداقل ۱۰۰ میلی متر 
 2. در روش فورجینگ حداقل ۵۰ میلی متر
 3. در روش اورلپ حداقل ۱۰۰۰ میلی متر می باشد

اگر در پروژه ای فقط زمان اجرای پروژه مهم باشد ، (مدت زمان کمتر) ، روش های اتصال به ترتیب زیر انجام می شوند:

 1. اورلپ
 2.  فورجینگ 
 3. کوپلینگ

اگر در پروژه ای دولتی که هزینه برای کارفرما چندان مهم نباشد ، روش های اتصال به ترتیب زیر انجام می شوند:

 1.  فورجینگ
 2.  کوپلینگ
 3. اورلپ

با آرمان سازه پدیده همراه باشد.

+ نوشته شده در سه شنبه هفدهم دی 1398 ساعت 13:5 توسط آرمان سازه پدیده بدون نظر

انواع اتصال میلگردها

 

شرکت آرمان سازه پدیده ، با مقاله ای دیگر در خدمت شما می باشد.

میلگردها از پر مصرف ترین و پرکاربردترین مصالح در ساختمان سازي، پل سازی و دیگر ساخت ها می باشند. و به همین علت باید در اتصال میلگرد از روشی مطمعن و بهینه استفاده کرد. در همین نظر دو روش کوپلینگ وفورجینگ در کشورهاي توسعه یافته و پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است اتصال اورلپ با توجه به شکل زیر از کنار هم قراردادن دو آرماتور به موازات یکدیگر و بستن آنها توسط قطعات سیم ایجاد می شود.

آرمان سازه پدیده , کوپلر , کوپلر استاندارد , خرید کوپلر

 

اتصال مکانیکی با توجه به شکل زیر ، توسط کوپلر به دو سر میلگرد رزوه شده انجام می شود.

کوپلر , کئپلر استاندارد , آرمان سازه پدیده , خرید کوپلر , فروش کوپلر , تولید کوپلر , کوپلر در تبریز

اتصال فورجینگ با توجه به شکل زیر به وسیله حرارت دادن دو سر میلکرد و اتصال آن ها می باشد.

اتصال فورجینگ , کوپلر , کوپلر استاندارد , خرید کوپلر , فروش کوپلر , تولید کوپلر

2اتصال به روش اورلپ: مدت زیادی استی کهم مهندسین دریافتند که استفاده از اورلپ علاوه در برداشتن مزایای اندک معایب بیشتری دارند. طبق آیین نامه  ACIاتصال اولپ در مقابله با بارهای پریودیک قابل اطمینان نبوده و از محدوده  الاستیک خارج خواهند شد . دفعات زیادی طول اتصال پوششی اورلپ هارا برای اطمینان از اتصال انها افازایش داده اند و همچنین استفاده از اورلپ در بعضی نقاط به طور کلی ممنوع می باشد.

-2 اتصالات مکانیکی  : اتصالات مکانیکی آرماتورها را به صورت سر به سر به یکدیگر وصل می کنند. این اتصال بسیاري از مزایای یک آرماتور یکپارچه را تامین می کند . با توجه به شکل 4 اتصالات مکانیکی تراکم آرماتور را کاهش داده و امکان بتن ریزي مطلوب را فراهم می کند . بر اساس آیین نامه بتن ایران یک اتصال مکانیکی بسیار قوي تر و مستحکم تر از اتصال اورلپ می باشد چرا که میزان استحکام مورد نیاز براي یک اتصال مکانیکی حداقل 25 درصد بیشتر از استحکام طراحی براي اتصال اورلپ در نظر گرفته می شود. در حال حاضر انواع اتصالات مکانیکی در شکل ها و ابعاد مختلف و بنا به نیاز مصرف کننده در بازار هاي جهانی و همچنین بازار کشور خودمان قابل دستیابی هستند. متداول ترین اتصالات مکانیکی با بهره گیري از مدلی مشابه پیچ و مهره میلگردها را به یکدیگر متصل نموده و یک آرماتور یکپارچه ایجاد می کند

.

تراکم میلگردها , اتصال مکانیکی , کوپلر , آرمان سازه پدیده , کوپلر استاندارد , خرید کوپلر , فروش کوپلر , تولید کوپلر

 

 

3-2-اتصال فورجینگ میلگرد :

فرآیند جوشکاری فورجینگ سربه سر در سال 1953 میلادی با هدف استفاده در صنعت حمل و نقل ریلی اختراع شد و سپس کاربرد آن در صنعت ساختمان بیشتر شد. با گسترش ساخت و ساز و رشد شهرها ، موضوع مقاوم سازی و استحکام سازه های بتنی برای حفظ جان و سرمایه ساکنین در اهمیت بیشتری قرار گرفت. به علت وجود بارهاي کششی، خمشی و پیچشی زیاد در سازه هاي بتنی، نحوه  درست اتصال میلگردها در بتن ، اهمیت بالایی دارد که با این روش  ضعف بسیار زیاد اتصال میلگردها از بین خواهد رفت. روش جوشکاری فورجینگ سر به سر از روش های جو شکاری ذوبی کامل به شمار نمی رود، بلکه نوعی روش جوشکاری فاز جامد می باشد  که عمل اتصال را بدون ذوب کردن کامل فلز پایه انجام می هد. پیکربندی مجدد اتم ها با حرارت دهی سطحی در دمایی بالاتر از دمای تبلور مجدد رخ می دهد و اتصال به کمک تغییر فرم پلاستیک به وجود آمده از بهم فشردگی ایجاد می شود.

مدل سازی مقایسه اي به روش AHP :

معیارهای مطرح شده در این روش کمی و کیفی هستند و اساس این روش تصمیم گیري بر مقایسات زوجی نهفته است. به این صورت که تصمیم با فراهم آوردن درخت سلسله مراتبی آغاز می شود، سپس یک سری مقایسه های زوجی انجام گرفته و در آخر منطق فرایند تحلیل سلسله مراتبی به گونه ای ماتریس های حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق می سازد که تصمیم بهینه به وجود آید. نظر به اینکه بیشتر مقالات به صورت مقایسه بین شرایط مختلف مورد بحث می باشد ، استفاده از این نوع مدلسازی مورد توجه قرار گرفته و در بعضی مقالات علمی برای پیشبرد اهداف مد نظر از این روش استفاده می شود.[ 5] تا [ [8

معیارهای مطرح شده در این مقاله عبارتند از: 1- هزینه 2- زمان 3- طول اتصال 4- مقاومت 5- عبور دانه های شن در محل اتصال 6- ابزار مورد نیاز 7- ابعاد پروژه 8- استفاده از ابزار دوم براي اتصال 9- افراد مورد نیازکه در ادامه به نحوه مقایسه آنها اشاره می شود. وقتی پرسشنامه ای در اختیار شرکت های مجري این اتصالات  قرار داده شد ،معیارهای 1،2،6 برای هر نوع اتصال مشخص گردید. معیارهای بعدی بر اساس آزمایش و آیین نامه در ادامه مطرح شده اند که نتایج حاصله به صورت زیر به دست آمده است:

هزینه(قیمت تمام شده):در اتصال کوپلینگ به یک عدد کوپلر(عموما ساده ي راستگرد) و رزوه  هر سر میلگرد نیاز داریم ؛ در این روش دسترسی به آرماتورها مشکل شده و هزینه ها بیشتر می شوند. در اتصال فورجینگ به یک کپسول اکسیژن و استیلن ویک کارگر ماهر و دو کارگر ساده نیاز داریم. اتصال اورلپ با چشم پوشی از سیم هاي مصرفی براي اتصال ، هزینه ای ندارد. با در اختیار داشتن اطلاعات بالا ، هزینه  هر یک اتصال به صورت زیر محاسبه شده و در تحلیل AHP، مورد استفاده قرار می گیرد. در اتصال کوپلینگ هزینه و قیمت  کوپلر 47000 ریال و هزینه و قیمت  رزوه دو سر میلگرد 25 ،24000 ریال در نظر می گیریم. در اتصال فورجینگ برای میلگرد 70،25 جوش را می توان به ازای مصرف یک عدد کپسول استیلن 12 پوندي (به قیمت  400000 ریال) و نصف کپسول گاز اکسیژن 20 پوندی   (به قیمت  80000 ریال) انجام داد که دراین صورت داریم:

6286=440000/70   قیمت گاز مصرفی به ازاء هر سر جوش میلگرد 

اگر قیمت و هزینه یک کارگر ماهر روزمزد 500000 ریال و دو کارگر ساده هر کدام 350000 ریال در نظر بگیریم و با احتساب روز کاري 8 ساعته و بازده 30  درصدی کارگران:

144 = تعداد جوش در یک روز=60/(0.3*60*60*8)

8333=144/  (500000+700000)  =قیمت و هزینه کارگر برای هر سر جوش میلگرد

که در نهایت قیمت و هزینه کل هر سر جوش در روش فورجینگ برابر است با :                                                                                         ریال       14619   = 6286+8333

زمان:در اتصال کوپلینگ به طور متوسط 120 ثانیه براي رزوه ي دو سر میلگرد و 30 ثانیه بستن توسط کوپلر نیاز می باشد  که در مجموع 150 ثانیه زمان خواهد برد. در اتصال فورجینگ زمان اجرای هر اتصال 60 ثانیه در نظر گرفته شده است. در اتصال اورلپ ، زمان اجرا برابر 15 ثانیه است.

طول اتصال:در روش کوپلینگ حداقل 100 میلی متر ، در روش فورجینگ حداقل 50 میلی متر و در روش اورلپ حداقل 1000 میلی متر است.

این معیار، معیاری کمکی است. از این جهت که هر کدام از معیارهاي هزینه، زمان و عبور دانه هاي شن در محل اتصال به نوعی مرتبط با آن می باشند و استفاده از آن، به دلیل ارتباط این سه معیار، براي کاهش خطای مجازی است که تحلیل AHP تعیین کرده است.

مقاومت:طبق آزمایشاتی که در دانشگاه صنعتی شریف به شماره( 890104و تاریخ 18/02/1389  ( ودانشگاه امیر کبیر(به شماره 881098و تاریخ 09/12/1388) انجام شده است در تمامی نمونه ها شکست از میلگرد پایه بوده و هیچکدام نقطه اتصال نبوده است.

عبور دانه هاي شن در محل اتصال :همان گونه که در مقدمه نیز به آن اشاره شد ، در روش هاي کوپلینگ وفورجینگ به دلیل تراکم کم میلگرد در نقاط اتصال، دانه های شن می توانند به راحتی از بین آنها عبور می کنند اما در اتصال اورلپ به علت وجود تراکم زیاد میلگرد در محل های اتصال ، عبور دانه های شن مشکل می باشد و این عامل نقطه ضعفی براي اتصال اورلپ می باشد. به این دلیل که بتن به طور یکنواخت پخش نشده یا به خوبی ویبره نخواهد شد که منجر به کرمو شدن بتن می شود.

ابزارهاي مورد نیاز:در روش کوپلینگ فقط به دستگاه رزوه کن میلگرد و کوپلر نیاز می باشد. در روش فورجینگ به وسایلی همچون اره مخصوص برش میلگرد، گیره نگهدارنده میلگرد، سیلندر فشار، پمپ هیدرولیکی، لوله هاي اختلاط گاز، نازل دستگاه جوش و کپسول گاز نیاز می باشد  و در روش اورلپ به انبردست و قطعه ای سیم نیاز است.

ابعاد پروژه: در پروژه هاي کوچک به دلیل اقتصادی بودن طرح و به صرفه نبودن استفاده از روشهای کوپلینگ وفورجینگ ، معمولا از اتصال اورلپ استفاده شده و در پروژه های بزرگ( به دلیل موارد ذکر شده) از اتصالات کوپلینگ و فورجینگ استفاده می شود.

ابزار دوم براي اتصال :در اتصال کوپلینگ، قطعه دوم براي اتصال، کوپلر می باشد و در اتصال اورلپ به قطعه ای سیم نیاز می باشد و در اتصال فورجینگ از قطعه  دومی استفاده نمی شود. در انتها با مقایسه  سه روش اتصال بر اساس معیارهای ذکر شده، نمودار شکل 5 به وجود خواهد آمد.

محور عمودی در جدول زیر نشانگر برتری هر کدام از روشها در معیار مورد نظر و مستطیل های باریک نمایانگر وزن معیار مورد نظر هستند. 

 

نتایج حاصل از آنالیز معیارها براي سه روش اتصال اورلپ، کوپلینگ و فورجینگ

 

4- نتیجه گیری:

 

در انواع پروژه های عمرانی بنا بر اینکه کدام یک از معیارهای ذکر شده برای اتصال مهم باشند، یکی از روش های اتصال مقرون به صرفه و بهینه خواهد بود، به طور مثال:

اگر در پروژه ای فقط زمان اجرای پروژه مهم باشد (مدت زمان کمتر) :

در نمودار شکل 6 با بیشتر شدن وزن زمان یعنی اهمیت داشتن زمان، نتایج تغییر خواهد کرد و همانطور که مشاهده می شود به ترتیب روشهای اورلپ، فورجینگ وکوپلینگ بهینه می باشند. لازم به ذکر می باشد به دلیل اینکه هر کدام ازمعیارهای فوق بر دیگری تاثیر داشته و با احتساب خطای مجازی که نرم افزار دارد ، اگر وزن معیاری بنا بر ملموس ترشدن نتایج تغییر یابد، این تغییر وزن، بر روی وزن های سایر معیارها تاثیر خواهد گذاشت که به همین دلیل به عنوان مثال، وزن مقاومت در مراحل نتیجه گیری کمی متغیر می باشد.

نتایج حاصل از آنالیز معیارها بر اساس افزایش وزن زمان برای سه روش اتصال اورلپ، کوپلینگ و فورجینگ

 

اگر در پروژه ای دولتی که هزینه برای کارفرما چندان مهم نباشد:

در نمودار شکل 7 با کمتر شدن وزن هزینه، نتایج تغییر خواهد کرد و همانطور که مشاهده می شود به ترتیب روشهای فورجینگ، کوپلینگ و اورلپ بهینه می باشند.

نتایج حاصل از آنالیز معیارها بر اساس کاهش وزن هزینه براي سه روش اتصال اورلپ، کوپلینگ و فورجینگ

اگر در پروژه ای فقط مقاومت مهم باشد:

در نمودار شکل 8 با بیشتر شدن وزن مقاومت(به دلیل ملموس شدن برابري دو اتصال فورجینگ و کوپلینگ بر اثر وزن مقاومت،این وزن 100 در نظر گرفته شده است کما اینکه در وزن های کمتر مقاومت، همچنان دو روش فورجینگ و کوپلینگ نسبت به اورلپ به صرفه تر خواهند بود و تاثیری بر نتیجه ی به دست آمده نخواهد گذاشت ) ، همانطور که مشاهده می شود استفاده از روشهای کوپلینگ و فورجینگ نسبت به اورلپ ارجحیت خواهند داشت.

 

با آرمان سازه پدیده همراه باشید.

+ نوشته شده در سه شنبه هفدهم دی 1398 ساعت 12:30 توسط آرمان سازه پدیده بدون نظر

کوپلینگ و فورجینگ میلگرد

یک سازه تحت تاثیر مجموعه ای از نیروهای مختلف در شرایط گوناگون قرار می گیرد . این نیروهای وارده بر اساس طراحی سازه مورد نشر سطوح مختلفی از نیروهای کششی را به میلگرد های موجود در یک سازه بتن مسلح و یا بخش های بتنی یک سازه کلی وارد می اورند . با عنایت به این مهم اتصال میلگرد ها در یک سازه بتن مسلح و یا بخش های بتنی یک سازه کلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشند .

استفاده از وصله های مكانیكی در آیین نامه ها و استانداردهای بین المللی مانند ACI-318 و همچنین در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان توصیه گردیده است. با توجه به وجود مشكلات عدیده ی اجرایی در سازه های بتنی سنگین به دلیل استفاده از میلگردهای قطور، به كارگرفتن وصله های مكانیكی راه گشا بوده و علاوه بر ایجاد وصله مطمئن، سایر مشكلات جانبی مرتبط با تراكم آرماتور در سازه های بتنی را نیز برطرف می نماید. علاوه بر این در هر سازه بتنی در حدود 15% آرماتور مصرفی به صورت وصله پوششی در بتن باقی می ماند. با استفاده از اتصالات مكانیكی نه تنها از باقی ماندن آرماتور به صورت مهار پوششی آرماتور جلوگیری می گردد، بلكه ضایعات آرماتور نیز به حداقل كاهش می یابد.

 

وصله مکانیکی (Mechanical Splice) یک قطعه مکانیکی  برای ایجاد اتصال بین دو میلگرد است که این امکان را برای آماتور فراهم میکند که در ناحیه ی اتصال نیز رفتاری مانند میلگرد یکپارچه داشته باشد. سهولت استفاده، قابلیت اطمینان، تمامیت ساختاری، و حداقل ازدحام میلگرد مزایای استفاده از  سیستم اتصال مکانیکی هستند.سیستم وصله مکانیکی نیازهای مخاطبین خود را تحت کشش، فشرده سازی و بارگذاری های چرخه ای را برطرف می‌کند. اتصال مکانیکی بهینه‌ترین نوع ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اتصال میلگرد
است و تمامی ضوابط و مقررات آیین نامه های ملی و بین المللی را ارضا می‌نماید.

 

 

جوش سر به سر یا فورجینگ  از روش های جوشکاری با گاز اکسی استیلن میباشد که در آن دو سر میلگرد جهت اتصال در وضعیت دمایی پایین تر از دمای ذوب قرار گرفته و توسط فشار وارده درهم ادغام میشوند. در این روش حرارت حاصله جهت رسیدن به این دما ناشی از سوختن گاز اکسیژن و استیلن در مشعلی است که چند خروجی شعله جهت یکنواخت کردن حرارت در کلیه سطوح مقطع گرد میلگرد حاصل می شود . این روش از روش های جوشکاری ذوبی کامل به حساب نمی اید بلکه نوعی روش جوشکاری فاز جامد می باشد که عمل اتصال را بدون ذوب کردن کامل فلز پایه انجام می دهد .

+ نوشته شده در سه شنبه هفدهم دی 1398 ساعت 12:12 توسط آرمان سازه پدیده بدون نظر

آشنایی با انواع رزوه و آشنایی با آنها
از نظر مهندسی و ابزاری، بیش از 125 نوع رزوه وجود دارد که آشنایی با 30 نوع از آنها برای صنعتگران کافی است. اتصالات مکانیکی مانند پیچ ها دارای رزوه خارجی بوده و مهره ها و سوراخ های رزوه شده دارای رزوه داخلی هستند. رزوه از سه قسمت ریشه، قله و پهلو تشکیل شده است و زاویه معمول هر رزوه در سیستم متریک، 60 درجه است.
نری و مادگی

هر مجموعه ای که به صورت خارجی و داخلی باشد را اصلاحا نری و مادگی تعریف میکنیم ، برای مثال پیچ یک رزوه ی خارجی است در حالی که مهره یک رزوه ی داخلی است.
چپ گرد و راست گرد

اگر مهره را بتوان در جهت عقربه های ساعت حول پیچ چرخاند و محکم نمود، پیچ را راست گرد (Right-hand) گویند و اگر مخالف جهت عقربه های ساعت باشد، چپ گرد (Left-hand) گوییم. اغلب پیچ ها، راست گرد هستند مگر در موارد خاص مانند پدال دوچرخه که با رزوه چپ گرد ساخته شده و هرچه پدال بیشتر می چرخد، پیچ محکم و ایمن تر می گردد. در صورت چپ گرد بودن رزوه، تولید کننده باید توسط درج فلشی بر روی گل پیچ و یا مهره آنرا مشخص نماید.
طراحی دنده ها

دنده ها از نظر طاحی به دو دسته ی موازی و مخروطی تقسیم ؛ در اتصال با دنده‌های موازی، آب‌بندی توسط رزوه‌ها انجام نمی‌شود بلکه وظیفه جلوگیری از نفوذ روغن و نشتی بر عهده انواع اورینگ‌ یا واشر‌های تخت می‌باشد. در اتصالات با دنده‌های مخروطی، دنده‌ها علاوه بر نگه‌داری اتصال وظیفه آ‌بندی رانیز برعهده دارند. اتصال با دنده‌های موازی به صورت متداول مورد استفاده قرار می‌گیرند. این اتصالات نیاز به گشتاور کمتری برای نصب، نسبت به اتصالات مخروطی دارند. این امر باعث حذف امکان ایجاد اعوجاج و ترک در پوسته قطعات هنگام سفت کردن اتصال می‌شود. اتصالات با دنده مخروطی برعکس اتصالات موازی ممکن است بر اثر لرزش به مرور زمان شل شده و ایجاد نشتی نمایند. اتصالات با دنده‌های موازی هنگام نصب تغییر شکل نمی‌دهند و امکان استفاده مجدد آن‌ها وجود دارد در حالی که اتصالات مخروطی برای استفاده مجدد محدودیت دارند.
گام یا دنده در هر اینچ (TPI)

در پیچ های چند راهه به فاصله دو دنده ی متوالی و یا میزان پیشروی طولی پیچ در اثر چرخش یک دور کامل را گویند.

قطر

برای مشخص کردن قطر بزرگ از نوک دنده ها و برای مشخص کردن قطر کوچک از شیار دنده ها استفاده میکنیم.
قطر گام فاصله بین دو لبه جانبی یا فاصله بین دو خط مرکزی پروفیل می باشد.
زاویه جانبی دنده ها

 

به زاویه ی بین خط وال تاج و ریشه با خط عمود بر محور رزوه زاویه ی جانبی گوییم. در دنده های مخروطی زاویه ی مخروطی نیز وجود دارد و این زاویه بین مخروط و محور پیچ است.

+ نوشته شده در سه شنبه هفدهم دی 1398 ساعت 11:53 توسط آرمان سازه پدیده بدون نظر

صنعت ساخت و ساز

صنعت ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی بخش اعظمی از بودجه کشور را به خود اختصاص داده است. به علت  محدود بودن معادن و منابع فولاد لازم است  از تمام راههای موجود برای استفاده درست و مفید از معادن محدود فولاد استفاده کرد. یکی از راهها  ، ساخت به صورت اسکلت بتنی است.حال به بررسی معایب این نوع سازه بتنی میپردازم:

 

معایب سازه بتنی

در اسکلت‌های بتنی مصرف فولاد کمتر از اسکلت فولادی است و درنتیجه  هزینه ساخت سازه بسیار ارزان‌تر است. از سوی دیگر ساخت به روش بتنی معایبی با وجود هزینه کمتر معایبی نسبت به اسکلت فلزی دارد که سازندگان را به ساخت با اسکلت فولادی ترقیب می‌کند. از عمده‌ترین این معایب می‌توان به سرعت کم اجرا به علت طی کردن مراحل زیادی  مث (مانند آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی و بازکردن قالب ها )ااشاره کرد. از طرف دیگر ابعاد ستون ها در سازه بتنی بزرگتر از اجرای سازه با اسکلت فولادی است، و این امر موجب بروز ایراداتی از جنبه معماری در سازه می شود. حال اگر این مشکلات به نحوی قابل حل باشد، بهترین روش برای ساخت اسکلت بتنی می‌باشد.

 

 

راه حل چیست؟

وصله مکانیکی

همانطور که ذکر شد عمده ترین مشکل  سازه‌های بتنی، سرعت پایین اجرای ساختمان بتنی و ابعاد ستون‌ها ست. یکی از ابزارهایی که با استفاده از آن هر دو مشکل به طور هم‌زمان حل می‌شود، وصله مکانیکی یا کوپلر است که در عامه به آن کوپلینگ هم گفته می شود. طبق بند 20-5-2-2 آیین‌نامه ACI 318 در صورت استفاده از وصله‌مکانیکی مساحت آرماتور می‌تواند به جای 3 درصد مساحت مقطع، 5/4 درصد آن را تشکیل دهد. به عنوان مثال اگر در طراحی یک ستون ابعاد ستون 100 سانتی‌متر در 100 سانتی‌متر محاسبه شود، با در نظر گرفتن وصله مکانیکی در طراحی ابعاد به 80 سانتی‌متر کاهش پیده می‌کند. به عبارت دیگر در طراحی با در نظر گرفتن کوپلر ابعاد ستون‌ها 20 درصد و مساحت آنها 36 درصد کاهش پیدا می‌کند.

کوپلر چگونه به ساخت سازه بتنی کمک می کند؟

با استفاده  از کوپلر در مرحله آرماتوربندی سرعت اجرا بسیار افزایش پیدا می‌کند. از آنجا که با استفاده از وصله مکانیکی شبکه آرماتور از بتن مستقل می‌باشد مراحل قالب بندی و آرماتوربندی بسیار سریع‌تر انجام می‌شود. کوپلر این اجازه را نیز به مجری می‌دهد تا مقاطع تیر و ستون را به صورت پیش‌ساخته در کارگاه ساخته و به صورت درجا در محل پروژه بتن‌ریزی کند. در این روش مراحل رزوه‌ زنی و بستن شبکه‌ آرماتور تیر و ستون به وسیله دستگاههای CNC در کارگاه دقیقا مطابق با نقشه اجرایی سازه ساخته شده و به محل پروژه حمل می‌شود. در محل این مقاطع به وسیله جرثقیل در محل خود قرار می‌گیرد و به وسیله وصله مکانیکی به هم بسته شده و بتن ریزی به سرعت انجام می‌شود. در این روش مدت زمان مورد نیاز برای آرماتوربندی تقریبا حذف می‌شود. خوشبختانه زیرساحت های این روش که به سازه بتنی پیش ساخته معروف است، اخیرا در کشور توسط صنایع ساختمان سپهر فراهم شده است که می‌تواند تحول عظیمی در صنعت ساختمان کشور ایجاد نماید.

+ نوشته شده در سه شنبه هفدهم دی 1398 ساعت 11:40 توسط آرمان سازه پدیده بدون نظر